♛ SaaRaaJKaa

WELLCOME ♥ Medina, Sarajevo, Bosnia and Herzegovina, 17 years old

(via odnakitajenosilajedinooci)

(via trust-noo-ne)

I opet si ovdje, čitaš sve te citate ponovo. Tražiš one savršene koji odgovaraju tvojoj situaciji, a baš uvijek imaš na umu samo jednu osobu dok ih čitaš.

lovingcbreezy:

- Chris Brown’s Lamborghini Aventador transformation-

2012:

image

2013:

image

2014:

image

(via izgubljena-u-raju)

TotallyLayouts has Tumblr Themes, Twitter Backgrounds, Facebook Covers, Tumblr Music Player and Tumblr Follower Counter